fnserviss.lv 0Ikvienā uzņēmumā nepieciešams rūpēties par drošu darba vidi, tādēļ jāmeklē risinājumi, kā to veiksmīgi nodrošināt.
Ja Jūsu uzņēmumā šajā brīdī ir aktuāli darba vides riska faktori un to novērtēšana, sistēmas organizēšana, darba vides iekšējā uzraudzība un citi līdzīgi pakalpojumi, svarīgi izvēlēties kompetentu šo pakalpojumu sniedzēju.
Viens no vadošajiem uzņēmumiem savā jomā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības jomas – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss speciālisti izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai piemērotos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sniegs visas vajadzīgās konsultācijas.
Ikviena objekta un uzņēmuma darbības specifika nosaka savas specifiskās darba aizsardzības prasības, tādēļ izvēlieties vajadzīgos pakalpojumus : darba vides risku novērtēšana; darba aizsardzības sistēmas organizēšana; darba vides iekšējā uzraudzība; individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle; laboratorisko mērījumu veikšana un organizēšana, kā arī citas aktivitātes pēc nepieciešamības.
Svarīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fnserviss.lv sniedz konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, vajadzīgā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana , ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem. Tāpat klientiem tiek piedāvāta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZVEIDE
Darba aizsardzības kursi – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek iegūtas pamatzināšanas par būtiskākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka pēc šo kursu sekmīgas pabeigšanas, var pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus.
Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības sistēmas iederēsies nelielos objektos. Šāda veida signalizācijas iekārtas gadījumā detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj vienkāršāk noteikt ugunsgrēka vai bojājuma rašanās vietu. Savukārt lielākos objektos noderēs adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Šis drošības sistēmas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā noteikt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Nepieciešamības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss profesionāļu komanda! Darba aizsardzības likumā noteikts, ka, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus , darba devējs var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus pats vai norīkot kādu no darbiniekiem, vadoties pēc darbinieku skaita. Ja uzņēmuma darba aizsardzības organizatorisko struktūru dažādu iemeslu dēļ nav iespējams izveidot, tad darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija vai speciālists. Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumos, kas pēc vajadzības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!