r1tv.lv tālmācība rīgaRīgā paveras viena no plašākajām vidusskolu izvēlēm un starp tām ir arī Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Mācīšanās attālināti tālmācības vidusskolā nozīmē, ka var nestaigāt uz skolu un viena gada laikā apgūt visu mācību programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola izveidojusi mācību programmu, kas mācību procesu dara daudz produktīvāku un vieglāku arī pašam skolēnam. Mācoties internetā iegūtā vidējā izglītība ir atzīta jebkur pasaulē un tādēļ skolēns var uzsākt turpmākas mācības augstākās izglītības iestādēs. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola uzņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet skolā var pieteikties, mācoties 10. – 12.klasē, katrā laikā un jebkurā semestrī. Visi mācību kursi, kurus jaunietis ir apguvis jau iepriekš, tiks ieskaitīti, vajag vien uzrādīt sekmju izrakstus. Tikmēr mācību programmu skolēns turpinās apgūt tā, kā viņam ir ērti, jebkurā vietā, kur var pieslēgties internetam.

Mācību sākumā skolēns saņem paroli mācību videi eSKOLA, kur notiek informācijas apmaiņa tiešsaistē. Tajā var iegūt svarīgākos mācību materiālus un jautājumus paškontrolei. Pēc skolas beigšanas absolventi saņem tādu pašu atestātu kā tradicionālajās vidusskolās vienīgi mācoties internetā ir vairākas svarīgas priekšrocības. Svarīgākā tālmācības izglītības priekšrocība ir izdevība individuāli kontrolēt zināšanu apgūšanas procesu. Tomēr jāņem vērā, ka arī tālmācības skola ir tā pati skola, tāpēc skolēnu sagaida diezgan liela slodze – skolēni kārto visas tās pašas ieskaites un eksāmenus, tāpat kā to dara citu skolu skolēni, un pēc eksāmeniem tiesīgi saņemt valsts parauga atestātu.

Neviens nenoliegs, ka mūsdienās mācības internetā ir parocīgs un mūsdienīgs apmācību veids, kā arī nozīmīgs zināšanu gūšanu avots. Skolēnam tas nozīmē ērtāku mācību procesu, jo viņš pats var brīvi organizēt savu mācību laiku. Arī skolotāju un skolas attieksme pret skolēniem ir daudz modernāka, – ar mūsdienīgu skatu uz mācību procesu – uztverot ikvienu skolēnu kā individuālu personību.

Tālmācības vidusskola seko tam, ka skolēns var konsultēties ar skolotāju konsultācijās tiešsaistē vai forumā un Skype. Turpat var prasīt padomus arī pārējiem skolēniem. Šādā mācību procesā iegūta izglītība iemāca ne vien nepieciešamās zināšanas, bet iemāca organizēt laiku un orientēties online – http://www.r1tv.lv/.