logo izveideLai īstenotu firmas reklāmas un PR ieceres, vispirms vajadzīga identitātes izveidošana vai pilnveidošana. To var realizēt gan ar uzņēmuma vizuālās identitātes – logo – izstrādāšanu, arīdzan uzņēmuma online vietnes izveidošanu. Arvien populārāki kļūst vairāki mobilo aplikāciju risinājumi uzņēmuma reklāmas un sabiedrisko attiecību ieceru realizēšanai.

LOGOTIPS IR UZŅĒMUMA TĒLA PAMATS
Priekšstatu par firmas tēlu un korporatīvo identitāti var radīt ar pārdomātas uzņēmuma mājaslapas izveidošanu. Apmeklē sem.lv un uzzini vairāk.
Labu un uzņēmumam attiecīgu firmas zīmi radīs dizaina vai tiešsaistes risinājumu firmas zinošu dizaineru pavadībā.
Vēršoties aģentūrās, dizaineri īpaši firmai izstrādās dažādus ideju skices, kas varētu apmierināt uzņēmuma prasības.  Pie dizaina tiks ņemti vērā materiāltehniski, darbības un estētiski kritēriji. Kad būs atlasīts piemērotākā variācija, pēc logo saskaņošanas sāksies darbs pie pamatīgas korporatīvās identitātes izstrādāšanas.

FIRMAS INTERNETA VIETNE KĀ VIZĪTKARTE
Lai esošie un potenciālie uzņēmuma pircēji par uzņēmumu zinātu vairāk, rekomendējams izstrādāt tā mājaslapu.
Uzņēmuma mājaslapa lieliski izpildīs savas darbības arī kā reklāma un uzņēmuma online vizītkarte.
Īstenojot labas kvalitātes un tehniski korektu uzņēmuma mājaslapu, tas iegūs lielisku rīku attiecību radīšanā ar klientiem, mērķauditoriju. Tāpat arī palīdzēs uzņēmuma tēla un tā reputācijas radīšanā un popularizēšanā.
Iepriekš tiks izstrādāta mājaslapas specifikācija konkrēti tā mērķim un vajadzībai.
Pirms mājaslapas nodošanas uzņēmuma pārvaldībā izstrādātāji veiks tās funkcionalitātes pārbaudi testa režīmā. Apskatīs dizaina nianses, grupu darbības un vajadzības gadījumā likvidēs tehniskās kļūdas.
Lai mērķauditorija un esošie un potenciālie klienti varētu firmas mājaslapai samērā ērti piekļūt no mobilajiem telefoniem, vēlams uzņēmuma mājaslapai izveidot mobilo variantu. Neapšaubāmi pastāv otrs variants – radīt mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm. Tā var kļūt par lielisku reklāmas un sabiedrisko attiecību rīku un dot uzņēmumam dažādas priekšrocības: tik klāt mobilo ierīču lietotāju segmentam, paaugstināt esošo un potenciālo klientu lojalitāti, konstruēt laikmetīgas firmas imidžu utt.

ESI LAIKMETĪGS UZŅĒMUMS AR MOBILO LIETOTNI
Mobilās lietotnes var saskaņot konkrēti firmas reklāmas un PR mērķiem un vajadzībām. Kā piemēram rezervācijas vai servisa apmaksas sistēma, datu saraksts, kā arī uz esošiem un potenciāliem klientiem vērstu informatīvo ziņojumu izplatīšanas instruments.
Ar uzņēmuma mobilo lietotņu palīdzību var sekmēt uzņēmuma klientu attiecības, realizējot, piemēram, sadzīvē lietojamu lietotnes budžeta plānošanai, uzturvielu materiāli, izzinošs materiāls u.tml.. Oriģināli mobilie risinājumi aplikāciju veidā iestādes darbībā var pildīt kā biznesa, tā arī izklaides funkciju un atpazīstamību mērķauditorijas vidū. Lietpratēji rekomendēs labākos tehniskos un dizainiskās izpildes skices atšķirīgiem mobilo aplikāciju formātiem un mobilo ierīču operētājsistēmām (iPad, iOS, Android).
Katrai sistēmai ir savas tehniskās prasības, tādēļ visām ir jāparedz unikāls mobilās lietotnes tehniskais izpildījums.