www.fnserviss.lvLai rūpētos ne vien par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jāmeklē efektīvi risinājumi.


Ja Jūsu uzņēmumā ir svarīgi darba vides riska faktori un to novērtēšana, sistēmas organizēšana, darba vides iekšējā uzraudzība un citi līdzīgi pakalpojumi, būtiski izvēlēties zinošu šo pakalpojumu sniedzēju.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmu joma. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums noteikts vienāds visiem , Fn-serviss komanda veiks tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērotākos aizsardzības pasākumus.

Ugunsdrošība – būtisks faktors ikvienā uzņēmumā. Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību un ugunsdrošības stāvokļa atbilstību normatīvajiem aktiem, būtiski periodiski veikt objekta ugunsdrošības apsekošanu . Fn-serviss objektu ugunsdrošības apsekošanu veic visā Latvijas teritorijā, vajadzības gadījumā tiek uzstādīta arī nepieciešamā ugunsdrošības signalizācija. Tiek piedāvāta objekta apsekošana, un tās laikā tiks novērtēts nepieciešamais ugunsdzēsības inventārs un ugunsaizsardzības sistēmas, kā arī sagatavoti ieteikumi .

NEPIECIEŠAMS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? TO IZVEIDI UZTICI PROFESIONĀĻIEM!

Ja uzņēmumā nepieciešams kvalificēts darba aizsardzības speciālists, noteikti jāizmanto Fn-serviss rīkotie darba aizsardzības kursi. 60 stundu pamatlīmeņa kursos kursanti iegūst zināšanas par svarīgākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -laba iespēja apgūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.

Ikvienā biznesā civilā aizsardzība ir būtisks faktors, darbinieku veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu faktoru, tāpēc prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir manāmi pieaugušas. Šī iemesla dēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Viens no tādiem noteikti būs FN-Serviss!