School children raising hands. View from behind.Šobrīd viss kļūst attīstāks, mainās, pilnveidojas, arī  izglītības sistēma piedzīvo pārmaiņas. Mācības tālmācībā pamazām kļūst par primāro izvēli izglītības iegūšanai. Ikviens , kas vēlētos apvienot sportu, ikdienas rūpes un citus pienākumus ar mācībām ir laipni aicināts būt daļai no Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas kolektīva. Ir reizes, kad dažādu iemeslu dēļ nav iespējams iegūt vidējo izglītību klātienē. Slimība, darbs vai kādas citas ikdienas raizes. Taču, ir risinājums kā apvienot darbu ar mācībām. Tā ir iespēja, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā apgūt vidusskolas programmu tālmācībā – mājās. Tālmācības vidusskolā ir iespēja pabeigt gan vidusskolas klases, gan pamatskolas vēlāko posmu. Rīgas 1. Tālmācības skola ir izveidota, lai ikviens varētu iegūt izglītību. Brīvība mācību procesā dod iespēju ikvienam interesentam apvienot savas ierastās ikdienas gaitas un darbus ar mācībām. Turklāt, pabeidzot mācības tālmācības vidusskolā, tu iegūsi tādu pašu atestātu par pamatskolas vai vidējās izglītības apguvi kā tie, kas mācās klātienē.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas ( http://www.r1tv.lv/ ) pamatvirziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot izglītības ieguves iespēju neklātienē – tālmācībā. Absolvējot Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu, tu varēsi turpināt mācības arī jebkurā augstskolā vai koledžā, Latvijā vai ārzemēs. Tālmācības mācību formu raksturo individuāls mācīšanās temps, speciāli nodrošināts iegūto sasniegumu novērtējums, kā  arī dažādu elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana mācību procesā.

Studenti var mācīties brīvajā laikā , tad, kad tas ir iespējams. Ja esi izlēmis vidējo izglītību apgūt Tālmācības vidusskolā, tev būs izvēle, kurā vidusskolas programmā mācīties, tāpat, iespējams mācīties programmā, kas paredzēta 7. – 9. klasei, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības atestāta ieguvi. Uzsākot mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, mācību gada maksa ir trīssimt piecdesmit eiro. Mācību maksa var tikt pārrēķināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas, ja tādu nepiešams sastādīt. Ja izglītojamais uzsāk mācības vēlākā mācību laika posmā, katram skolniekam tiek piešķirts personalizēts patstāvīgās apguves plāns, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto ieskaites mācību priekšmetos. Lai sekmīgi mācītos, katru mēnesi ir jāapgūst vismaz 3 mācību piekšmeti. Tas nozīmē, ka būs viegli koncentrēties un apgūt priekšmetus lēnām. Lai pabeigtu mācību gadu, jānokārto 20 līdz divdesmit trīs ieskaites. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – skola, kas dos mājienu kā atrast īsto ceļu!

Lai uzsāktu mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, nav jāgaida 1. septembris. Viss, kas tev jāizdara, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, jānoslēdz līgums un jāsāk mācīties! Piesakoties mācībām, tu varēsi pārliecināties, ka gūt zināšanas tālmācībā ir ļoti viegli, saprotami un pats galvenais, ērti. Ja tev radušies jautājumi, vari sazināties ar skolu sev ērtākajā veidā. Kontaktinformācija pieejama www.r1tv.lv/lv/kontakti.