pansionatsAprūpes centrs “Dzintara melodija ” piedāvā iespēju senioriem iegūt pilnīgi visu vajadzīgo palīdzību, kā arī vienlaikus ērti pavadīt savu laiku. Aprūpes centrā ir pieejama gan dainas gaitu aprūpe un mediķu palīdzība, ja šāda veida atbalsts ir vajadzīgs. Centrā tiek nodrošināts it viss vajadzīgais, lai dzīvošana aprūpes centrā būtu komfortabla – piemērots aprīkojums, istabas ar vienu vai divām vietām, kā arī apmācītu speciālistu palīdzība. Pansionāts seniorbaltic.lv ir lieliskas mājas veciem ļaudīm.

Gadījumā. ja cilvēki gados uzturēsies centrā, jums būs iespēja viņus vienkārši satikt, jo centrs ir novietota 10 minūšu attālumā no Rīgas centra. “Dzintara melodija” ir atbilstošs sekojošiem gadījumiem:

  •   Nepieciešama piemērota vieta, kurā jūsu tuviniekam pavadīt īsu laiku;
  •   Radinieks slimo ar demenci;
  •   Radiniekam vajadzīga ikdienas, kā arī medicīniskā palīdzība.

Ja jūs nevarat nodrošināt it visu vajadzīgo palīdzību un medicīnisko uzraudzību senioram. Gadījumā, ja jums pieejamās telpas ir nepiemērotas seniora vajadzībām vai jums nepietiek laika, lai sniegtu visu atbilstošo atbalstu. Centrs ir loģisks piedāvājums. Aprūpes centra telpas ir īpaši atbilstošas cilvēkiemar sarežģījumiem kustēties. Nepieciešamo medicīnisko palīdzību, kā arī citu aprūpi senioriem dod profesionālais centra kolektīvs.

Arī senioriem, kas slimo ar demenci, centrā tiks piedāvāta vajadzīgā palīdzība. Ar visādām nodarbībām, kā arī citu metožu palīdzību, tiks gādāts par to, lai maksimāli palēninātu demences pastiprināšanos. Centra kolektīvs ir ļoti zinošs, kā arī speciāli apmācīts, lai strādātu ar senioriem, kas slimo ar demenci.

Aprūpes centrs ir piemērota vieta arī gadījumos, kad vajadzīgs piedāvāt atbalstu savam radiniekam tikai uz 1 vai vairākām diennaktīm. Nereti šāda iespēja nepieciešama personām, kas piedāvā palīdzību dzīvesvietā un, kam nepieciešams iziet no mājām. Pateicoties šai iespējai jūs varēsiet nesatraukties, ka seniors jūtas ērti un saņem vajadzīgo aprūpi, nepielāgojot pilnīgi visu jūsu laiku viņa nepieciešamībām.