Rīgas 1. Tālmācības vidusskola R1TV.LVVidusskolas Rīgā sniedz akreditētas izglītības programmas, tajā skaitā arī 1. Tāmācības vidusskola. Mācoties attālināti, mācību laikā jāliek arī visas nepieciešamās pārbaudes, gluži kā standarta vidusskolās. Veiksmīgi noliekot eksāmenus skolēns saņem arī atestātu par vidējo izglītību. Tomēr mūsdienās, pilnveidojoties interneta tehnoloģijām, mācības attālināti ir kļuvušas daudz pieprasītākas nekā iepriekš. Tā kā vidusskolas izglītība ir ļoti svarīgs pamats turpmākajā dzīvē, labas vidusskolas izvēle ir īpaši svarīga. Tā kā daudz pieprasītāks kļūst mūsdienīgs mācību process, tālmācība ir variants, ko saviem bērniem izvēlas daudzi vecāki . Vienīgi šajā situācijā pasniedzējs komunicē ar skolēniem interneta vidē, bet tas nemazina mācību kvalitāti – skolēnam ir pat lielāka motivācija mācīties, jo pats mācīšanās process ir interesantāks.

Mācību process Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā eSKOLAS vidē atbilstoši mācību programmai ietver skolēna patstāvīgas mācības vadoties pēc tālmācības mācību materiāliem un video rullīšiem. Katram mācību priekšmetam ir ieplānots noteikts skaits konsultāciju klātienē, individuālas konsultācijas klātienē un individuālas konsultācijas neklātienē, kā arī ieskaites, kas jānokārto pēc noteikta grafika, vai pēc individuāli izstrādāta mācību grafika piemēroti skolēnam ieteicamajam grafikam. Eksternāts ļauj apvienot tālmācību ar darbu vai mācībām citās skolās. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola (http://www.r1tv.lv/) apmācību procesā piedāvā skolēniem video lekcijas, kuras var noskatīties atkal un atkal, izlasīt pasniedzēja paskaidrojumus vai parunāt ar viņu klātienē, ierodoties skolā uz konsultāciju.

Reti kurš spēj iedomāties dzīvi bez interneta – kā izklaides, tā darbam. Tad nu, kāpēc gan internetu neizmantot arī mācību procesā? Skolēnam tas nozīmē mobilāku mācību gaitu, jo viņš pats var brīvi izvēlēties mācību laiku. Tālmācība ir labākais variants patstāvīgiem un mūsdienīgiem jauniešiem, kas grib brīvi rīkoties ar laiku un pabeigt mācības.

Tālmācības vidusskola garantē, ka skolēns var vērsties pie skolotāja konsultācijās online vai čatā, forumā un Skype. Turpat var jautāt padomus arī citiem virtuālajiem klasesbiedriem. Šādā mācību procesā iegūta vidējā izglītība iemāca ne vien nepieciešamās zināšanas, bet iemāca organizēt savu laiku un orientēties interneta vidē.