fnserviss.lv par ugunsdrošībuIkviena uzņēmuma vadības pienākums ir rūpēties par ugunsdrošības prasību ievērošanu. Šeit noderīgs palīgs var būt uzņēmums FN-Serviss, kas piedāvā konsultācijas, ugunsdzēsības sistēmas un citus risinājumus ugunsdrošības jautājumos.

Uzņēmums FN-Serviss sniedz konsultācijas par drošības sistēmām, kā arī veic to tirdzniecību un uzstādīšanu. Piedāvājumā vairāku veidu ugunsdrošības sistēmas- kā piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas un automātiskās dzēšanas sistēmas.

FN-Serviss piedāvā automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas, kuras var iedalīt trīs veidos- ūdens strūklas, ūdens miglas va ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Ugunsdzēsības sistēmu piedāvājumā ietilpst arī aerosola dzēšanas sistēma.

Kā minēts, FN-Serviss piedāvā dažāda veida signalizācijas iekārtas– ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, bet arī citus risinājumus- piemēram, apsardzes un video novērošanas sistēmas.

FN-Serviss strādā, lai palīdzētu nodrošināt visaugstāko drošību ikvienam.

PAPILDINI ZINĀŠANAS FN-SERVISS RĪKOTAJOS DARBA AIZSARDZĪBAS KURSOS

Ugunsaizsardzības pasākumi nav vienīgā FN-Serviss sniegtā pakalpojumu sfēra. Vēl viena uzņēmuma darbības joma- darba aizsardzība. Katra uzņēmuma specifika nosaka atšķirīgus, tikai tam raksturīgus darba aizsardzības pasākumus. FN-Serviss nodrošina darba vides risku novērtēšanu, obligāto veselības pārbaužu noteikšanu, kā arī citus ar darba aizsardzību saistītus pakalpojumus.

Uzņēmums FN-Serviss organizē arī darba aizsardzības kursus. Kursu laikā tiek nodrošinātas visas vajadzīgās iemaņas, lai  varētu strādāt par darba aizsardzības speciālistu . Uzņēmums FN-Serviss kursus darba aizsardzībā organizē Rīgā. Plašāku informāciju meklē fnserviss.lv.

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma aktivitāšu plānošana, lai nodrošinātu drošu darba vidi. Izvēlies sadarbību ar FN-Serviss un parūpējies par veselībai nekaitīgu darba vidi sev un citiem uzņēmuma darbiniekiem.

Saskaņā ar likumu- Civilā aizsardzība ir organziatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kas tiek īstenots, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai katastrofas draudu gadījumā. Civilās aizsardzības likums nosaka, ka civilās aizsardzības plāns ir obligāts augstas bīstamības objektos, kā arī ēkās, kurās uzturās vairāk kā piecdesmit cilvēku vienlaicīgi. FN-Serviss nodrošina plāna izstrādi atbilstoši vajadzībām, kā arī tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

FN-Serviss tas ir uzticams partneris darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un citu drošības pasākumu realizēšanā.