www.fnserviss.lvViens no līderiem Baltijā, kas orientējas darba drošībā un aizsardzībā, drošības sistēmu jomā, kā arī ugunsdrošībā – FN-Serviss. Kompetenti FN-Serviss profesionāļi nodrošina gan speciālistu konsultācijas, nodarbības firmu darba drošības ekspertiem, kā arī klientiem piedāvā  drošības sistēmu risinājumus, kas sniegs iespēju strādāt drošā un sakārtotā vidē. Plašajā pakalpojumu piedāvājumā iekļauti gan ar darba drošību saistīti risinājumi, kā instruktāžas, darba vides iekšējā uzraudzība u.c., gan arī ugunsdrošība un dažāda tipa signalizācijas. Uzņēmuma mājaslapā var apskatīt visus sniegtos pakalpojumus un saņemt uzņēmuma prasībām atbilstošāko.

Kā viena no pakalpojumu grupām, ko sniedz FN-Serviss, ir signalizācijas un drošības sistēmas kompleksu rekomendāciju izstrādāšana un iekārtu uzstādīšana. Kā piemēram, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, to montāža ir samērā rekomendējama objektos ar svarīgu paaugstinātu drošības līmeni. Ugunsgrēka vai bojājuma situācijā signalizācijas sistēmas kontrolpanelī iespējams korekti atrast ugunsgrēka vai bojājuma vietu. Tas ir pateicoties tam, ka katra signalizācijas ierīce ir aprīkota ar unikālo adresi, kas atļauj nekavējoties identificēt bojājuma vietu. Bez tam ir iespējams pieteikties kursiem 40 stundu apjomā – “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu montāža un apkalpošana”, kuru mērķis ir apmācīt atbildīgās personas veikt drošības sistēmu remontu, to apkopi.

Vai zini uzņēmumā ir ļoti svarīgs ugunsdrošībā saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem? Uzņēmums FN-Serviss dod iespēju pieteikt bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā ietverti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespējams atlasīt atsevišķus ar ugunsdrošību saistītus pakalpojumus. Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību un tā stāvokļa novērtēšanu attiecībā pret normatīvajos aktos paredzētajām normām, pastāvīgi vajag apsekot objektu. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa piemērotību Latvijā reglamentē kā ES un Latvijas saistošie standarti. FN-Serviss piedāvā ugunsdrošības instruktāžas un ugunsdrošības sistēmu risinājumu izveidošanu. Tāpat arī dažnedažādi ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi sniegs iespēju uzņēmumā atbildīgajiem darbiniekiem saņemt efektīvu un attīstībā nozīmīgu informāciju.

Ir pierādīts, ka jebkura uzņēmuma balsts ir veseli un darbspējīgi darbinieki, tieši tāpēc darba un civilā aizsardzība ir kā viena no sfērām, kurā drošības speciālists – uzņēmums FN-Serviss – piedāvā konsultācijas un reālus pakalpojumus. Ikvienam darba aizsardzības speciālistam ir vērts apmeklēt kursus, kuros gūs vispārīgas zināšanas darba aizsardzības jomā. FN-Servisa mājaslapā ir ievietoti visi uzņēmuma sniegtie pakalpojumi un izcenojumi. Pieteikt dalību apmācībām un instruktāžām var gan tieši uzņēmuma mājaslapā, gan kontaktējoties ar uzņēmuma speciālistiem pa telefonu 67556799.