fnserviss.lvIkvienā uzņēmumā vajadzīgs rūpēties par drošu darba vidi, tāpēc jāmeklē risinājumi, kā to veiksmīgi nodrošināt.


Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāna izveide, vajadzīgs vērsties pie kompetentiem speciālistiem.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijā, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmu joma. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums noteikts vienāds visiem , Fn-serviss speciālisti veiks tieši Jūsu uzņēmuma specifikai atbilstošo aizsardzības pasākumus.
Fn-Serviss nodrošinātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes un apsekošanas, gan konsultācijas par vajadzīgo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek veikta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī citas aktivitātes.
Ugunsdrošība – būtisks faktors katrā uzņēmumā. Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību un ugunsdrošības stāvokļa atbilstību normatīvajiem aktiem, vajadzīgs regulāri veikt objekta ugunsdrošības apsekošanu . Fn-serviss objektu ugunsdrošības apsekošanu veic visā Latvijā, vajadzības gadījumā tiek uzstādīta arī nepieciešamā ugunsdrošības signalizācija. Tiek piedāvāta bezmaksas objekta apsekošana, un tās laikā tiks novērtēts nepieciešamais ugunsdzēsības inventārs un ugunsdrošības sistēmas, kā arī sagatavoti ieteikumi un iesniegts aprēķins par nepieciešamajiem resursiem uzlabojumu veikšanai.

NEPIECIEŠAMS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? TO IZVEIDI UZTICI PROFESIONĀĻIEM!
Darba aizsardzības kursi – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek apgūtas pamatzināšanas par būtiskākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Būtiski, ka pēc šo kursu pabeigšanas, iespējams pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus.
Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā divu veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības sistēmas būs piemērotas nelielos objektos. Šāda veida signalizācijas iekārtas gadījumā detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj vieglāk noteikt ugunsgrēka vai bojājuma rašanās vietu. Savukārt lielākos objektos noderēs adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Šis drošības sistēmas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, kas ļauj ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
Mūsdienās ikviena uzņēmuma nozīmīgākais kapitāls ir tā darbinieki, pie tam – veseli un darba spējīgi darbinieki! Tāpēc uzņēmumi velta arvien vairāk uzmanības savu darbinieku veselībai un drošībai. Ikvienā biznesā civilā aizsardzība ir būtisks faktors, personāla veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu darba vides riska faktoru, tādēļ prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir manāmi pieaugušas. Šī iemesla dēļ aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Viens no tādiem katrā ziņā būs FN-Serviss!