Cik reizes diennaktī Jūs saskaraties ar valodu, kas nav Jūsu dzimtā valoda? Ja darbojaties starptautiskā vidē, studējat, regulāri skatāties ārzemju TV kanālus vai filmas, tad svešvalodai Jūsu ikdienā ir būtiska nozīme. Lai svešvalodas saprašana un sarunāšanās tajā noritētu bez misēkļiem, par noderīgu palīgu var kļūt starptautiskais valodu uzņēmums “Skrivanek Baltic”, kuram ir vairāk nekā 20 gadu ilga darba pieredze. Iepazīstieties ar vairākiem no uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem!


TULKOJUMU BIROJS – ATSAUCĪGS UN ELASTĪGS
Tūrisms, autobūve, jurisprudence, nekustamie īpašumi, agrotehnika, sociālo tīklu teksti… Tulkojumu birojs “Skrivanek Baltic” prot iztulkot visdažādākos tekstus, jo pārzina šīs nozares. Kā tas iespējams? “Skrivanek Baltic” darbinieki ir ne tikai profesionāli tulki, tulkotāji, korektori un redaktori, bet arī ieguvuši izglītību vai praktisko darba pieredzi citās specializācijās. Tulkojumu birojs veic dažādus rakstiskos un mutiskos tulkojumus, tostarp secīgo un sinhrono tulkošanu, tulkošanu zīmju valodā, tulkošanu pa telefonu, filmu dublēšanu. Lai saviem klientiem garantētu teicamu pakalpojuma kvalitāti, tulkojumu birojs ikvienu tulkojumu apstrādā atbilstoši gadu gaitā nemitīgi uzlabotai projektu vadības shēmai, kuras ietvaros ir ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma pārbaude, kvalitātes kontrole, korektūra, atsauksmju iegūšana no klienta.
ANGĻU VALODAS KURSI TIEŠI JŪSU ZINĀŠANU LĪMENIM
Angļu valodas kursi ir vieni no biežāk apmeklētajiem svešvalodu kursiem Latvijā. Cilvēki grib iemācīties runāt plūstoši, rakstīt bez gramatikas kļūdām un spēt bez mulsuma runāties ar ārzemniekiem. Ja neesat pārliecināts par savu angļu valodas zināšanu līmeni, ieskatieties www.skrivanek.lv, kur publicēts angļu valodas pārbaudījums. “Skrivanek Baltic” angļu valodas kursi ir pielāgoti dažādām cilvēku iespējām. Pieejami individuāli, grupu un uzņēmumu kursi, E-mācību programma, kursi “Skype” programmā internetā. Angļu valodas kursi ir izstrādāti dažādām vajadzībām, piemēram, kurss “Teicama darba intervija angļu valodā” un “Angļu valoda darbam ārvalstīs”. Arī bērniem un jauniešiem izveidoti daudzveidīgi angļu valodas kursi, to vidū neaizmirstamas bērnu nometnes.
BĒRNU NOMETNES, KAS SAJŪSMINA UN AIZRAUJ
Ir kāda vieta, kur vērtīgas zināšanas apvienojas ar košākajiem vasaras piedzīvojumiem. Tās ir bērnu nometnes! “Skrivanek Baltic” piedāvā dienas un diennakts  nometnes bērniem, kurās visas nodarbības vērstas uz svešvalodas zināšanu apguvi. Līdzās uzticamiem un zinošiem vietējiem pedagogiem, tiek uzaicināti arī ārzemju pasniedzēji, lai bērnam būtu iespēja dzirdēt oriģinālo valodas skanējumu. Aplūkojiet bērnu nometnes, ko “Skrivanek Baltic” organizē tuvāko mēnešu laikā, www.bernunometnes.lv!
KONFERENČU TULKOŠANA, LAI TEIKTO SAPRASTU IKVIENS
Konferenču tulkošana ir mutvārdu komunikācija, kas ļauj saprast konferences runātāju teikto arī tiem, kuriem nav zināšanu attiecīgajā svešvalodā. “Skrivanek Baltic” tulki strādā veikli un precīzi, pārtulkojot runātāja izteiktās idejas auditorijai. Konferenču tulkošana ir jāplāno laicīgi, tāpēc “Skrivanek Baltic” vajadzības gadījumā nodrošina arī konsultācijas, tekstu materiālu maketēšanu un drukāšanu, palīdzību viesnīcu rezervēšanā, ekskursiju rīkošanā ārvalstu viesiem, kā arī tehnisko aprīkojumu (tulkošanas kabīnes, austiņas, raidītājus). Ja konferenču tulkošana jāveic internetā, valodu uzņēmums piedāvā tulkošanu programmā “Skype”.
Apmeklējiet www.skrivanek.lv – tas ir Jūsu gids svešvalodu pasaulē!