Cik liela nozīme Jūsu dzīvē ir valodai, kas nav Jūsu dzimtā valoda? Ja strādājat pakalpojumu nozarē, ceļojat, Jums ir skolas vecuma bērns, tad, visdrīzāk, ar kādu svešvalodu sastopaties katru dienu. Lai svešvalodas pielietojums vienmēr būtu pareizs, Jums var palīdzēt valodu speciālisti no starptautiskā valodu uzņēmuma “Skrivanek Baltic”. Noskaidrojiet vairāk par dažādajiem valodu uzņēmuma piedāvājumiem!
TULKOJUMU BIROJS – AR AUGSTIEM KVALITĀTES STANDARTIEM
Tūrisms, autobūve, finanses, kosmētika, mežsaimniecība, reklāmu teksti… Tulkojumu birojs “Skrivanek Baltic” prot iztulkot dažādākos tekstus, jo pārzina šīs jomas. Kā tas ir iespējams? Uzņēmuma speciālisti ir ne tikai profesionāli tulki, tulkotāji, korektori un redaktori, bet arī ieguvuši izglītību vai praktisko darba pieredzi citās specializācijās. Tulkojumu birojs veic dažādu veidu rakstiskos un mutiskos tulkojumus, tai skaitā secīgo un sinhrono tulkošanu, tulkošanu zīmju valodā, tulkošanu pa telefonu, seriālu dublēšanu. Lai saviem klientiem garantētu teicamu pakalpojuma kvalitāti, tulkojumu birojs ikvienu tulkojumu apstrādā atbilstoši gadu gaitā pilnveidotai projektu vadības shēmai, kuras ietvaros ir ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma pārbaude, kvalitātes kontrole, korektūra, atsauksmju iegūšana no klienta.

ANGĻU VALODAS KURSI TIEŠI JŪSU ZINĀŠANU LĪMENIM
Angļu valodas kursi ir vieni no populārākajiem svešvalodu kursiem Latvijā. Cilvēki grib iemācīties runāt bez aizķeršanās, rakstīt bez gramatikas aplamībām un spēt bez mulsuma sarunāties ar ārzemniekiem. Ja neesat drošs par savu angļu valodas prasmju līmeni, ielūkojieties www.skrivanek.lv, kur publicēts angļu valodas pārbaudījums. “Skrivanek Baltic” angļu valodas kursi ir pielāgoti dažādām cilvēku iespējām. Pieejami individuāli, grupu un uzņēmumu kursi, E-mācību programma, kursi “Skype” programmā internetā. Angļu valodas kursi ir izstrādāti atšķirīgām vajadzībām, piemēram, kurss “Teicama darba intervija angļu valodā” un “Angļu valoda darbam ārvalstīs”. Arī bērniem un jauniešiem izveidoti daudzveidīgi angļu valodas kursi, kuru vidū neaizmirstamas bērnu nometnes.

BĒRNU NOMETNES, KAS AIZRAUJ BĒRNUS UN IEPRIECINA VECĀKUS
Ir vieta, kur vērtīgas zināšanas apvienojas ar košākajiem vasaras piedzīvojumiem. Tās ir bērnu nometnes! “Skrivanek Baltic” piedāvā dienas un diennakts bērnu nometnes, kurās visas aktivitātes vērstas uz svešvalodas zināšanu apguvi. Līdzās uzticamiem un kompetentiem vietējiem skolotājiem, tiek uzaicināti arī ārvalstu viespasniedzēji, lai bērnam būtu iespēja dzirdēt oriģinālo valodas skanējumu. Aplūkojiet bērnu nometnes, ko “Skrivanek Baltic” rīko tuvākajā laikā, www.bernunometnes.lv!

KONFERENČU TULKOŠANA, LAI TEIKTO SAPRASTU IKVIENS
Konferenču tulkošana ir mutvārdu komunikācija, kas ļauj saprast pasākuma runātāju sacīto arī tiem, kuriem nav zināšanu attiecīgajā svešvalodā. “Skrivanek Baltic” tulki strādā veikli un precīzi, pārtulkojot runātāja izteiktās idejas auditorijai. Konferenču tulkošana ir jāplāno savlaicīgi, tāpēc “Skrivanek Baltic” nepieciešamības gadījumā nodrošina arī konsultācijas, tekstu materiālu maketēšanu un drukāšanu, palīdzību viesnīcu rezervēšanā, ekskursiju rīkošanā ārvalstu viesiem, kā arī tehnisko aprīkojumu (tulkošanas kabīnes, austiņas, raidītājus). Ja konferenču tulkošana nepieciešama internetā, valodu uzņēmums piedāvā tulkošanu programmā “Skype”.
Cilvēkus vieno valoda, tāpēc ir vērts investēt laiku tās apgūšanā un izkopšanā. Ielūkojieties www.skrivanek.lv plašajā piedāvājumā un izvēlieties savu metodi ceļā uz jaunām zināšanām!