hipo.lv nauda lauksaimniekiemJa vajadzīgi līdzekļi, kas sekmēs iespēju sākt biznesu vai paplašināt esošo, labs risinājums ir Hipotēku bankas finanšu līdzekļu aizdevums biznesa attīstības veicināšanai. Bankas finansējuma biznesam aizdevumus var izsniegt uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem un nepieciešamajām investīcijām. Par galvotāju uzņēmējdarbības Hipo.lv mikrokredītam ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieks. Finansējuma aizdevuma laiks ir 5 gadi. Lielākā iespējamā mikrokredīta naudas summa ir līdz 10 000 latu (14 228,72 eiro), taču apgrozāmiem uzņēmuma resursiem līdz pieci tūkstoši latu (7 114,36 EUR).

Finansējuma uzņēmējdarbībai saņemšanas galvenie punkti

Finansējuma aizdevumam var droši pieteikties ikviens uzņēmējs un uzņēmums, kas strādā kā mikrouzņēmums un kur pilnas slodzes skaits . Aizdevuma apstiprināšanas priekšnosacījumi:

*ja mikroaizdevumam piesakās uzņēmējs, tad divu mēnešu periodā pēc aizdevuma piešķiršanas jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;

*mikrouzņēmumam pašreizējo saistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst būt vairāk par 50 000 Ls jeb 71 143.59 eiro;

*ja ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādsaistības, pieprasītais aizdevums nekādā gadījumā netiek apstiprināts;

*uz mikrokredītu var pretendēt mikrouzņēmumi, kuru gada laikā apgrozījums Neto nav lielāks par 1 992 020.53 EUR jeb 1.4. milj. Ls.

Mikroaizdevuma programma ir finansēta no Latvijas finanšu resursiem, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem. Mikrokredīts ir lielisks atspēriena solis tiem uzņēmumiem, kas grib pilnveidot saimniecisko darbību valstī.

Visi Hipotēku bankas klienti saņem papildus bankas pakalpojumus

Katram mikroaizdevuma programmas klientam būs pieejama Hipotēku bankas internetbanka HipoNet, ar kuru būs parocīgāk pārskatīt un lietot saņemto finansējumu. Par HipoNet lietotāju var pieteikties jebkurā Hipotēku bankas filiālē un Attīstības programmu konsultāciju centros.

Valūtu darījumu pakalpojums ir aktīvs jebkuram Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, un valūtas konvertācijas darījumi notiek pēc Hipo.lv bankas izvirzītajiem valūtas maiņas kursiem. Bankas klientiem, kas darbojas starptautiskā vai vietējā tirdzniecībā, aktuāli ir pēc iespējas novērst potenciālo risku rašanos, kas samērā bieži saistīti ar darījumu partneru savtīgām vajadzībām. Hipotēku bankas pakalpojumos ietilpst dokumentārās operācijas, kas būtiski novērsīs starptautiskās tirdzniecības darījumu potenciālos draudus. Bankas galvojums, akreditīvs un dokumentu inkaso ir darbības, ko veiks Hipotēku bankas eksperti ar mērķi pasargāt uzņēmumu pret potenciālo risku. Tāpat arī klienti var izmantot bankas ar privatizācijas sertifikātiem saistītas darbības: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas, ieguldījumu un izsoles tirdzniecības kontus. Papildus pakalpojums Hipo.lv klientiem ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem , kam zemes īpašuma tiesības ir reabilitētas, taču piešķirtā zemes platība ir lielāka par atjaunojamo.

 Par finansējumu lauksaimniekiem skatieties Hipo.lv mājas lapā!