95. kodsLai būtu atļauts vadīt automašīnu un būt pilntiesīgs ceļu satiksmes dalībnieks, vajadzīga vadītāja tiesības. Nākamos sagatavo pasniedzēji un braukšanas instruktori. 
B kategorijas apmācība autoskolā ļauj saņemt apliecību tādu transporta līdzekļu vadīšanā, kuru sēdvietu daudzums ierēķinot autovadītāja sēdvietu nepārsniedz nav lielāks par deviņām vietām un kuru pilnā masa ir ne lielāka par 3500 kilogramiem. Ceļa satiksmes noteikumu apgūšanu autoskolā drīkst sākt jau no 16 gadu vecuma, bet CSDD eksāmenus drīkst nokārtot no 18 gadiem. Uzzini vairāk par 95. kods apmācībām mājaslapā.
Līdztekus ceļu satiksmes noteikumu apguvei jaunais autobraucējs var uzsākt auto vadīšanas apmācību pie Kopā ar ar mācību teorijas apgūšanu var sākt braukšanas nodarbības, taču vispirms nepieciešama personas medicīniskā izziņa pagaidu tiesību iegūšanai..
PROFESIONĀLU VADĪTĀJU KATEGORIJA
Profesionālā kategorija autoskolās tiek apzīmēta ar 95. kodu un izmantošanas laiks ir pieci gadi kopš nokārtošanas brīža.
Beidzot autoskolas apmācības, noslēguma pārbaudījums jāliek CSDD. Valsts pārbaudījums ceļu satiksmes noteikumos iedalās 2 posmos.
teorijas eksāmens ceļu satiksmes noteikumos. Atbildes jāsniedz uz 35 jautājumiem 30 minūšu laikā, iesniedzot ne vairāk par trim nepareizām atbildēm.
Otrajā daļā ir teorētiskais pārbaudījums profesionālajā jomā. Pēc sekmīgas valsts eksāmena teorijas nokārtošanas, CSDD norīko uz braukšanas eksāmenu.
EKSĀMENA KĀRTOŠANA CSDD
Pēc sekmīgi noliktajiem autoskolas eksāmeniem, visi, kas ir 18 gadu veci, var iet pieraktīties noslēguma eksāmenus. Pirmajā Valsts pārbaudījumu daļā ir eksāmens teorijā, kurā noteiks kursanta zināšanas ceļu satiksmes noteikumos. Otra eksāmena daļa ir auto vadīšanas pārbaudījums instruktora klātienē.
Tūdaļ pēc sekmīgi noliktā braukšanas eksāmena var iet uz Ceļa satiksmes drošības direkcijas galveno iestādi un noformēt braukšanas apliecību.